Dårskeppet

Sebastian Brants ”Der Narrenspiegel, das gros Narrenschiff” 1494.

Denna blogg ska som sig bör handla om farkoster. Farkoster är något som jag har stött på under hela mitt liv som bilmissbrukare. Så här skrev Michel Foucault om en farkost kallad dårskeppet i avhandlingen: Vansinnets historia.

Dårskeppet
”En ny företeelse dök upp i renässansens fantasivärld och skulle snart inta en framträdande plats. Det var dårskeppet, en underlig drucken farkost som glider längs med Rhenlandets floder och de flamländska kanalerna. Detta Narrenschiff är uppenbarligen en litterär komposition som säkerligen lånats från argonauternas gamla diktcykel (Argonauterna: deltagarna i den på skeppet Argo under Jasons ledning företagna resan då det gyllene vädursskinnet skulle hämtas. grekisk mytologi). Denna hade ju nyligen återfått liv och ungdom bland de stora mytologiska temata; man hade nyss gett den institutionell gestalt i Bourgogne. Det är på modet att komponera dessa skepp vilkas last av imaginära hjältar, av etiska modeller eller av sociala typer, stiger ombord för en lång symbolisk resa som, om den inte skall tillföra dem lyckan, åtminstone skall uppenbara deras ödes anlete.”
 
Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, Arkiv förlag 1986

Hur vet jag om den farkost jag färdas i verkligen lever upp till det jag förväntar mig av den? Det är en filosofisk tankegång som också kan appliceras på själva livet; hur vet jag att min 57-åriga kropp motsvarar de förväntningar jag ställer? Det är ändå en kropp som varit med om en hel del. Svaret är enkelt, det vet jag inte. Från den ena dagen till den andra kan jag drabbas av en massiv stroke som slår ut min hjärnkapacitet och förvandlar mig till ett vårdbylte, i bästa fall. I sämsta fall dör jag. Och när jag, för att undgå alltför närgångna tankar på min nära förestående död, köper en lyxsportbil för flera hundra tusen så vet jag inte om den motsvarar de förväntningar som den borde infria. Det enda jag vet är att jag kommer att vara nöjd med den. Jag har ju lagt ut så mycket pengar att jag inte har råd att vara missnöjd. Och det är detta dåraktiga tillvägagångssätt som är utgångspunkten för denna blogg om farkoster. Och vilka farkoster jag haft! Och vilka förväntningar! Och har farkosterna motsvarat mina förväntningar? Ibland men för det mesta inte alls. Om det ska jag blogga.